“ท็อปวัน เชียงราย” เรียนพิเศษแบบเฉพาะรายบุคคล ทดลองเรียนฟรี!! พร้อมดูหลักสูตรการสอนก่อนตัดสินใจ

ท็อปวัน เชียงราย

เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน 🧑‍👧 การเรียนที่ #ท็อปวันเชียงราย เป็นการเรียนแบบเฉพาะบุคคล ด้วยการเรียนอย่างเป็นระบบและทีมครูผู้สอนเฉพาะด้าน (pile of books) หลักสูตร “Basic & Advance” ที่พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดเลขเร็ว เสริมทักษะพูด-อ่าน-เขียนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และการวิเคราะห์แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ศึกษาตามความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างวินัยในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง และพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด…

** ระบบการเรียนแบบ Top One แตกต่างจากการเรียนพิเศษทั่วไป คือ

 • ก่อนเริ่มเรียน จะมีการทดสอบวิเคราะห์ความสามารถเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
 • จัดเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถจริงของเด็กแต่ละคน และสอดแทรกเนื้อหาที่จำเป็นในชั้นเรียนของแต่ละคน แต่ละโรงเรียน
 • ความก้าวหน้า และการเลื่อนระดับชั้นของเนื้อหา จะจัดให้สัมพันธ์กับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับชั้นการเรียน
 • แบบฝึกหัด และอุปกรณ์การเรียนได้รับการวิจัย และออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่คน แต่ละระดับ
 • เป็นระบบการเรียนที่ฝึกหัดให้เด็กคิดได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว
 • เป็นระบบการเรียนที่ฝึกหัดให้เด็กมีสมาธิ มีความรับผิดชอบ และมีวินัย

“ท็อปวัน เชียงราย” เรียนพิเศษแบบเฉพาะรายบุคคล

 • เสริมทักษะ – เตรียมสอบ – เน้นทำโจทย์
 • หลักสูตรมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิคการทำโจทย์
 • อนุบาล3 – ประถม – มัธยม
 • คณิตศาสตร์ / อังกฤษ / ภาษาไทย / วิทยาศาสตร์

เปิดสอนทุกวัน (*หยุดเฉพาะวันจันทร์)

 • อังคาร – ศุกร์ 16.00 – 19.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.

ติดต่อครูนนท์และครูแนนได้ทุกวัน
โทร. 086-506-5141 , 082-571-1198
ID Line : TopOneCR
Facebook : www.facebook.com/toponecr
E-mail : topone.cri@gmail.com
Website : www.toponeschool.com

ท็อปวัน เชียงราย ตั้งอยู่ถนนบายพาส แยกสนามกีฬา ใกล้กับหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์
แผนที่เส้นทาง : https://goo.gl/maps/6np4JFwVYPiL2AJu7

#ท็อปวัน #ท็อปวันเชียงราย #สอนพิเศษ #TopOne #TopOneเชียงราย #กวดวิชา #เรียนพิเศษ #เชียงราย #คณิตศาสตร์ #ภาษาอังกฤษ #ภาษาไทย #วิทยาศาสตร์ #เรียนพิเศษเชียงรายที่ไหนดี