วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เจ้าภาพจัดแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย S&P ทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทสำรับไทย ระดับภาค ภาคเหนือ

วันนี้ (26 ก.ค. 66) เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย S&P ทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ที่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารจากสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเหนือ คณะกรรมการตัดสินการประกอบอาหารผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ทีม และส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิด

ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพัฒนาพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงสู่มาตรฐานระดับสากล มีจุดมุ่งหมายพัฒนาการเรียน การสอนประเภทวิชาอาหารและโภชนาการให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ ให้เป็นที่แพร่หลายและสานต่อวัฒนธรรมอาหารไทยไปยังนานาประเทศ พร้อมทั้งประกาศเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล

โดยกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย S&P ทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ถือเป็นกิจกรรมสนับสนุนทักษะของน้องๆ นักศึกษาอาชีวะ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากการจัดการแข่งขันระหว่างอาชีวศึกษากับภาคเอกชน บริษัท S&P ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเวทีที่ให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะการประกอบอาหารไทยมาใช้ในการแข่งขัน ถือเป็นการยกระดับทักษะฝีมือสู่มาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพด้านการประกอบอาหารไทย คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมและยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการเสริมสร้างศักยภาพของน้องๆ อาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวทักษะประสบการณ์ เพื่อบ่มเพาะให้เป็นมืออาชีพ

โดยการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ประจำปี 2566 ตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 11 ทีม ประกอบด้วย

 • วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 • วิทยาลัยเทคนิคตาก
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 • วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 • วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

โดยมีเกณฑ์การตัดสิน คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องประกอบอาหาร 1 สำรับ สำหรับผู้รับประทาน 1 คน ประกอบด้วย 4 รายการ คือ 1. ยำหมูย่าง 2. เส้นจันผัดไทยกุ้งสด 3. แกงเขียวหวานไก่ และ 4. ฟักทองแกงบวด ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในระดับภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ โรงเรียนการทหารไทย เอ็ม เอส ซี กรุงเทพมหานคร ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว