ให้ยืมกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ต่างๆ มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จัดเตรียมกายอุปกรณ์ อาทิ รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยที่นอนป้องกันแผลกดทับ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน เครื่องดูดเสมหะ และอื่นๆอีกมากมาย

ให้ยืมกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ สามารถติดต่อประสานงานกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 4 ศูนย์

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 น้ำลัด โทร. 053-150270
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 สันหนอง โทร. 053-714776
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 สันตาลเหลือง โทร. 053-166686
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 หัวฝาย โทร.053-170292

ประชาชนที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อาศัย

ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาล 1 น้ำลัด โทร : 065-472-3281

2. ลงจองคิวตามลำดับ

3. รอเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกลับ

4. กรอกแบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ พร้อมรับอุปกรณ์

เอกสารประกอบการยืม

– สำเนาบัตรประชาชนผู้ยิม

หมายเหตุ : ให้บริการประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย โทร 053-727189

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประกวดคลิปสั้น “กิจกรรมการส่งเสริม Soft Power เพื่อการท่องเที่ยวนครเชียงราย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
พิธีเปิด 19 ก.ค.นี้ งาน “ดอกไม้ในสายฝน“ เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 1
ดอกไม้ในสายฝน : เชียงรายดอกไม้งาม @สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย 19-28 ก.ค.67
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67