ให้ยืมกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบความห่วงใย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ต่างๆ มอบหมายให้นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จัดเตรียมกายอุปกรณ์ อาทิ รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยที่นอนป้องกันแผลกดทับ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน เครื่องดูดเสมหะ และอื่นๆอีกมากมาย

ให้ยืมกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ สามารถติดต่อประสานงานกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 4 ศูนย์

  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 น้ำลัด โทร. 053-150270
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2 สันหนอง โทร. 053-714776
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล3 สันตาลเหลือง โทร. 053-166686
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 หัวฝาย โทร.053-170292

ประชาชนที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อาศัย

ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาล 1 น้ำลัด โทร : 065-472-3281

2. ลงจองคิวตามลำดับ

3. รอเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อกลับ

4. กรอกแบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ พร้อมรับอุปกรณ์

เอกสารประกอบการยืม

– สำเนาบัตรประชาชนผู้ยิม

หมายเหตุ : ให้บริการประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย โทร 053-727189

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครทีมแข่งขันแรลลี่ Let’s Move เชียงราย! ถึง 13 ก.ย.นี้
เริ่มแล้ววันนี้ | กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” ..ท่องเที่ยวสะสมแต้มแลกรางวัล
หน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s Palsy ) โรคใกล้ตัว เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ควรรีบพบแพทย์
นั่งรถราง “แอ่วแวดเวียงเชียงราย” (Chiangrai Destination)
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณี​แห่เทียนพรรษา วันที่ 31 ก.ค. นี้ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดให้บริการประชาชน ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน (ตามสิทธิ์การรักษา) ทั้ง 4 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย