มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’66

มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ’66 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จำหน่ายผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกร จากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่


1.ทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษต เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนทะเลหอย จังหวัดกระบี่ ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส
2.จำปาดะคุณภาพจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงทั้งในรูปแบบผลสดและจำปาดะทอด เช่น จำปาดะควนโดน จังหวัดสตูล จำปาดะบ้านนา จังหวัดพัทลุง จำปาดะเขาพระ จังหวัดสงขลา
3. ลองกองคุณภาพจากระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา
4. มังคุดชุมพร นครศรีธรรมราช
5. มะม่วงเบา สงขลา
6. สละพัทลุง นราธิวาส
และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น แข่งขันกินผลไม้ จำหน่ายผลไม้ในราคาพิเศษ (นาทีทอง)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” บ้านแสนสุข อ.แม่จัน ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย
งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566
เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก