ประกาศ! แจ้งย้าย “สำนักงานกองสวัสดิการสังคม” เทศบาลนครเชียงราย

สำนักงานกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ดูแลสวัสดิการสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

  • จากเดิม >> ติดกับสรรพากรพื้นที่เชียงราย
  • ย้ายไปยัง >> กองการแพทย์ ตั้งอยู่ชุมชนน้ำลัด ถนนแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

เนื่องด้วยการให้บริการเป็นการบูรณาการร่วมกับกองการแพทย์ในการทำงาน และให้บริการประชาชนรวดเร็วมากขึ้น โดย
ชั้น 1 >>บริการงานด้านสังคมสงเคราะห์
ชั้น 3 >>บริการงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย : 053-711325, 080-4967177

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”
ป๋าเวณียี่เป็งนครเจียงฮาย | 26-28 พฤศจิกายน 2566
เตรียมพร้อม “ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย” สุดอลังการบนลำน้ำกก | 26-28 พ.ย.นี้
ปฏิทินท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย 2566
กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ชวนสตรีชาวเชียงรายเข้าร่วมคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ที่ รพ.สต. หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี!!
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567