Blooming Chiangrai บานสะพรั่ง เชียงราย

เชียงรายเตรียมพร้อมเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยว (Grand Opening) ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Blooming Chiangrai บานสะพรั่ง เชียงราย”

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว และจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวและจัดงาน Grand Opening เปิดจังหวัดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือถึงลักษณะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “Blooming Chiangrai บานสะพรั่ง เชียงราย”

โดยการแถลงข่าวกำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายนำดอกไม้ ที่เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนและเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม มาจัดแสดงเพื่อสร้างสีสันตามคอนเซ็ปท์ฯ พร้อมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์ Blooming Chiangrai นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงกำหนดการจัดงาน Grand Opening ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดเชียงรายอยู่พื้นที่นำร่องรับการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้