ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร โหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารไม่คิดค่าใช้จ่ายปริมาณ 10 กิโลกรัม ต่อผู้โดยสาร 1 คน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 66 นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมด้วย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และผู้บริหารสายการบินที่เข้าร่วม โครงการ “ทชร.ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร”

ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตผลไม้ให้ผู้โดยสารสายการบิน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ขอความอนุเคราะห์ให้ท่าอากาศยาน ภายใต้สังกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ให้บริการกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายใน ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนำไปบรรจุผลไม้เพื่อนำส่งหรือโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารได้ และสายการบินพาณิชย์ในประเทศสนับสนุนมาตรการความร่วมมือโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 คน เพื่อช่วยระบายผลผลิตผลไม้จากแหล่งผลิตในพื้นที่ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วที่สุด อันจะส่งผลให้ราคาผลไม้ในประเทศมีเสถียรภาพและส่งผลดีต่อเกษตรกรภายในจังหวัดเชียงรายโดยตรง

โดยโครงการฯ นี้ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ผู้ใหญ่บ้านชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน รวมถึงสายการบินพาณิชย์ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ได้แก่ สายการบินไทยสมายด์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ สายการบินนกแอร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตกรในจังหวัดเชียงรายให้มีช่องทางจำหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้นโดยสามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยผ่านการ “ขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย”

และเพื่อเป็นการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร ทชร. ได้จัดจุดจำหน่ายผลไม้เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

ซึ่งโครงการฯ นี้ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและช่วยระบายผลผลิตสู่ผู้บริโคภเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย และเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทชร. โดย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่มีความมุ่งมั่นให้ ทชร.เป็น “ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ”

ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24-26 พ.ย.นี้ | เชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าใน “ ตลาดนัดร่วมค้าฯ ” ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่1
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
เชียงรายหนุนใช้สัญลักษณ์ Chiang Rai Brand & Chiang Rai Brand Plus + พิจารณาการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ แก่ผู้ประกอบการเพิ่ม
เปิดรับออร์เดอร์ รอบ2 | พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเวียงแก่น กระจายผลผลิตถึงผู้บริโภค
เชิญชวนสั่งซื้อ “ส้มโอเวียงแก่น” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนส้มโอ อ.เวียงแก่น.. เปิดรับออเดอร์ ถึง 18 ก.ค.นี้
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดแสดงสินค้าลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย และจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล