อัพเดทข้อมูล “การปิดแหล่งท่องเที่ยว” ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานต่างๆ ในประเทศไทย

Update!! วันที่ 5 มิถุนายน 2566

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ

  • ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
  • ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
  • ปิดเพื่อปรับปรุง
  • พื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน

ได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Pl5k9BYXX7XUmu7RVRLWq6pB2A6NU0u-5l7dglNt1A/edit#gid=1057298656

อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย
– อุทยานแห่งชาติขุนแจ (ปิด)
– อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
– อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
– อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) (ปิดเนื่องจากไฟป่า)
– อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=24757

*** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่ออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการเดินทางจากรูปสัญลักษณ์การนำทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

ภาพ/ข้อมูล สำนักอุทยานแห่งชาติ – National Parks of Thailand
https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
10 ที่สุด น้ำพุร้อนในอุทยานแห่งชาติ “ศาสตร์แห่งการบำบัด สัมผัสมหัศจรรย์จากธรรมชาติ”
1 ก.ค.66 | เปิดการท่องเที่ยว “ภูชี้ฟ้า” ตามปกติ
ประกาศ “ปิดการท่องเที่ยว” ในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
6 วันสำคัญ เข้าอุทยานแห่งชาติ ฟรี!!
2 มิ.ย.66 อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานฯ ได้แล้ว
ปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมใน อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว