เชียงรายสืบสาน “ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง” ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2566 เชียงรายสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาสะดือเมือง ประจำปี 2566 สานความเชื่อทำบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข พร้อมแห่ “พระเจ้าฝนแสนห่า” รอบเวียงเมืองเชียงราย

วันที่ 17 พ.ค. 66 ที่วัดกลางเวียง อ.เมืองเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเชิญขันหลวงเข้าหลักเมืองในพิธีประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย ณ บริเวณวัดกลางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับ “ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง” เป็นการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงราย

วัดกลางเวียง” เป็นสถานที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงราย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใจแห่งเมือง เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของผู้คน อดีตมีการไหว้สะดือเมืองเป็นประจำทุกปี ประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าววัดกลางเวียง ร่วมกับมหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และร่วมกับภาคราชการ รวมถึงภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสำคัญ และกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

  • พิธีบอกกล่าวประตูเมืองเชียงราย 12 ประตู
  • พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • พิธีอัญเชิญพระอุปคุต
  • พิธีการเข้าหลักเมือง
  • ขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนห่า โดยเคลื่อนขบวนผ่านถนนธนาลัย สู่วัดกลางเวียง
  • การออกร้านกาดมั่วคัวย้อนยุค
  • การแสดงมหรสพทางวัฒนธรรม จากศิลปินช่างซอในจังหวัดเชียงราย
  • กิจกรรม Workshop เพื่อให้น้องนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค

รวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืน ตลอดจนส่งเสริมให้แต่งกายชุดพื้นเมือง ให้รักษาวัฒนธรรมต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว 17 พ.ค. 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น