เตรียมจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566”

จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เตรียมจัด “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566” เพื่อยกระดับการจัดงานในปีนี้ให้มีผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดเชียงราย

และจะนำผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดระยอง หลังจากที่ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ลงนาม MOU ในการนำผลไม้และสินค้าแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พร้อมสินค้าโอทอป 5 ดาว มาจำหน่าย

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

//เทศบาลนครเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง