เริ่ม 19 มี.ค.66 | นั่งท้ายกระบะหรือแคปกระบะ อย่างปลอดภัย ถูกกฏจราจร

วิธีปลอดภัยเมื่อต้องนั่งท้ายกระบะ แคปกระบะ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ออกประกาศ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ.2566 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มี.ค.66 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • กำหนดให้คนขับ และผู้โดยสารที่นั่งหน้าข้างคนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
  • นั่งในแคปได้ไม่เกิน 3 คน
  • กำหนดจำนวนนั่งท้ายรถกระบะไม่เกิน 6 คน โดยต้องนั่งในกระบะ และปิดฝาท้ายกระบะ
  • ห้ามยืนโดยสารท้ายกระบะ
  • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้มีส่วนสูงไม่ถึง 135 ซม.นั่งท้ายกระบะ
  • ห้ามนั่งซ้อน และห้ามนั่งขอบกระบะ
  • ขณะขับขี่โดยมีผู้โดยสารตอนท้าย ต้องขับชิดขอบทางด้ายซ้าย ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และเพื่อนร่วมทาง ขับขี่ปลอดภัย รัดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ