ต้องจ่าย!! .. อวสานสายหนีใบสั่ง ไม่จ่ายค่าปรับจราจร ไม่ได้ป้ายภาษีรถ | เริ่ม(วันนี้) 1 เม.ย.66

เริ่ม 1 เม.ย. 66 ไม่จ่ายค่าปรับจราจร ไม่ได้ป้ายภาษีรถ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พร้อมบังคับใช้มาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุ โดยผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎหมายจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ( ไม่มีผลย้อนหลัง ) แล้วไม้จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ทางกรมการขนส่งทางบกจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีหรือป้ายภาษีตัวจริงให้ จะได้เพียงหลักฐานชั่วคราวใช้แทนได้ 30 วันเท่านั้น ยกเว้น จะจ่ายค่าปรับตามใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ทั้งหมดกับนายทะเบียนจึงจะได้รับป้ายภาษีตัวจริง ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่ไม่มีป้ายภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนน

สำหรับช่องทางตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างจ่าย ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งค้างจ่าย และชำระผ่านออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บ https://ptm.police.go.th/eTicket หรือ ตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างจ่าย และชำระใบสั่งผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ พร้อมติดตามสถานะการชำระใบสั่งได้ด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร.1197

ภาพ/ข้อมูล เพจชี้ช่องรวย @smechannel และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ @royalthaipolice