พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดแสดงสินค้าลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย และจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) ที่ห้างบิ๊กซี เชียงราย 2 (บ้านดู่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยและการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสินค้าที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อตลอดจนสินค้าของฝากของที่ระลึก มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาและลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเลือกซื้อเลือกหา

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสินค้าไฮไลต์ที่ทางพาณิชย์นำมา มีทั้งหมดจำนวน 6 รายการ ได้แก่

 • หมูเนื้อแดง
 • น่องไก่ติดสะโพก
 • ไข่ไก่
 • น้ำตาลทราย
 • น้ำมันพืชปาล์ม
 • ข้าวสาร

ซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20 – 40% นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จำนวนครั้งละ 100 คูหา เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน สตูล และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

ในส่วนภาคบ่ายของวันเดียวกันนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai & Brand Plus+ เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1″ โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเครือข่ายร้านค้า ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างความสนใจให้มีผุ้มาจับจ่ายใช้สอยตลอดการจัดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม เพื่อเพิ่มการรับรู้และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน อีกด้วย

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai & Brand Plus+ เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบและอาหารที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ประจำถิ่น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เร่งขยายตลาดสินค้าไทยแล้ว ยังให้ความสำคัญการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ซึ่งเป็นการคุ้มครองว่าสินค้าเกษตรชิ้นนั้นเป็นสินค้าเฉพาะถิ่น พื้นที่อื่นไม่สามารถนำชื่อไปใช้ และเสมือนเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้าอีกด้วย

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดและเพิ่มมูลค่าอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มข้นให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายในการผลักดันสินค้า โลคัล พลัส จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

 • 1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออแกนิค
 • 2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และ
 • 3. กลุ่มสินค้านวัตกรรมที่ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน ประกอบกับจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ เชียงรายแบรนด์ และได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ อีกด้วย

เริ่มแล้ววันนี้ | งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1
วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ บิ๊กซีบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

ภายในงานพบกับ

 • ผู้ประกอบการสินค้า GI เอกลักษณ์เชื่อมโยงแหล่งภูมิศาสตร์ กว่า 50 ร้าน
 • เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย
 • วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ที่ผลิตสินค้า GI
 • ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs จังหวัดเชียงราย
 • และผู้ประกอบการ Chiang Rai Brand
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
 • กิจกรรมนาทีทอง นาทีถูก และของที่ระลึกในงาน

จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
อย่าลืม!! มา ช้อป ชม ชิม ในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทย สู่สากล กันเยอะๆนะครับ

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
8 สินค้า GI จังหวัดเชียงราย และประวัติความเป็นมา
ประมวลภาพกิจกรรม “งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1”
ชวนไปช้อป ชม ชิล ในงานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า “GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ครั้งที่ 1
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 หมู ไก่ ไข่ น้ำมันพืช ราคาถูกลดถึง 40%
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงาน “พาณิชย์…ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)” จังหวัดเชียงราย