อช.ลำน้ำกก ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่า

เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(เตรียมการ) จึงขออนุญาตปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทร.0837646475