นิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน

 

   วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดงานนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยนายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

    การจัดนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน ครั้งนี้เป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปกป้องธรรมชาติ สร้างความเชื่อมโยงให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อทุกคน ผ่านการเล่าเรื่องโดย “น้องใบสัก” สัญลักษณ์ของการจัดงาน โดย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ข่าว : สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย

เบ็ญจมาส บุญเทพ / นพพร หน่อแก้ว : รายงาน

พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงราย มีคำสั่งเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศทางบก เริ่ม 18 พ.ค.เป็นต้นไป
เชียงราย พร้อมรับการเดินทางข้ามแดน ไทย – สปป.ลาว กำหนดวันเปิดด่าน 18 พ.ค.นี้
ปส.รวบหนุ่มเชียงแสน ขนเคตามีนส่งผ่าน DHL จากเชียงใหม่ไปสหรัฐฯ
DSI นำตำรวจอายัดเรียบเกือบ 2,000 ล้าน!ทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดชายแดนแม่สาย-เชียงแสน
ผู้ว่าฯเชียงรายประสานลาวช่วยด่วน! แรงงานไทยถูกแก๊งสแกมเมอร์สามเหลี่ยมทองคำหลอกทำงานเยี่ยงทาส
สืบสานภูมิปัญญา งามล้ำค่าเมืองเจียงแสน