นิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน

 

   วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดงานนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) โดยนายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ กล่าวต้อนรับ ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

    การจัดนิทรรศการ “เชื่อมรัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ” พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน ครั้งนี้เป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ การปกป้องแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปกป้องธรรมชาติ สร้างความเชื่อมโยงให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อทุกคน ผ่านการเล่าเรื่องโดย “น้องใบสัก” สัญลักษณ์ของการจัดงาน โดย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ข่าว : สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงราย

เบ็ญจมาส บุญเทพ / นพพร หน่อแก้ว : รายงาน

พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น
5 ม.ค.นี้ | ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรด “LIQUID PAPER” หนึ่งในผลงาน Thailand Biennale ,Chiang Rai 2023
7 สวนดอกไม้เชียงราย สวย บรรยากาศดี มุมถ่ายรูปเพียบ!
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ เปิดตัวต้นคริสต์มาสสไตล์ล้านนา ยกระดับงานหัตถกรรมท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ สู่ความเป็นงานอาร์ตระดับอินเตอร์
งานชาติพันธ์ุสี่แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย