คึกคักเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

เดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2566 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ร่วมกันปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณลานวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาประชาชน ตลอดจนภาคส่วนราชการ ที่ให้ความสำคัญศรัทธาเลื่อมใสในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสวงบุญด้วยการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปยังพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงราย

เดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย 2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พระธาตุดอยตุงเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน หรือปีกุญชร เป็นพระธาตุที่พระพุทธศาสนิกชนเคารพ สักการะบูชา ทั้งชาวไทยพุทธและชาวต่างประเทศมาช้านาน โดยเฉพาะชาวเชียงรายได้อาศัย พระธาตุดอยตุงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้ชาวจังหวัดเชียงราย ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

สำหรับการเดินจารึกแสวงบุญในวันนี้ จะเป็นการเดินตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา ซึ่งเมื่อครั้งครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้เดินทางจาริกแสวงบุญนั้นได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุดอยตุง ด้วยแรงแห่งศรัทธา เมื่อปีพุทธศักราช 2470 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ใช้เส้นทางนี้เป็นทางเดินขึ้นองค์พระธาตุดอยตุง คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีการเดินจารึกแสวงบุญสืบต่อมาเป็นประเพณีทุกๆ ปี

โดยในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีเดินจารึกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตามฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ขึ้นเพื่อนมัสการพระธาตุดอยตุง โดยใช้เส้นทางเพื่อจาริกแสวงบุญ ที่ยึดถือเป็นประเพณีมาแต่โบราณในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือนหกเหนือของทุกปี และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือนหกเหนือของทุกปี เป็นวันนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศงาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
ชวนไปทำกิจกรรมอาร์ตๆ เดินเที่ยวชิลๆ กินอิ่ม ม่วนใจ๋กับร้านค้าและการแสดงอีกมากมาย ที่งาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”
20-26 มี.ค.66 | เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week) ภายใต้ธีมงาน “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
“ตลาดเชียงรายสร้างสรรค์” งานเทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiangrai Sustainable Design Week 2023)
ขอเชิญชวนร่วมงาน “บวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธ์ ครั้งที่ 3
มหกรรมโคเนื้อจังหวัดพะเยา 25-27 มีนาคมนี้