ชมบาตรสานด้วยไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดแฟน @เชียงของ

17 พ.ย. 2021 23:18:50
956

     วัดแฟน อยู่ที่หมู่บ้านแฟน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวของตำบลสถาน  เดิมชื่อบ้านดอนมูล แต่เมื่อ 40 ปีก่อน มีต้นผลไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งชื่อว่า“ต้นมะแฟน” ขึ้นมากมายในหมู่บ้าน และในชนบทสมัยก่อนจะเรียกบริเวณต้นไม้เยอะๆว่า“สัน” เมื่อรวมกับต้นมะแฟน  จึงเรียกกันว่า ‘สันมะแฟน’ แล้วนานวันก็เลือนกลายเป็นบ้านมะแฟน และบ้านแฟนในที่สุด กระทั่งกรมการปกครองก็รับรองชื่อ “บ้านแฟน”  ชาวบ้านก็มีความสุขกับชื่อนี้กันมาก เพราะเวลามีใครถามว่าอยู่ไหน จะตอบว่าอยู่บ้านแฟน จนสับสนขำๆ กันตลอด

บ้านแฟน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรเพียงแค่ประมาณ 100 หลัง คาเรือน ตั้งอยู่บนถนนสายชนบท ทำให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบและเรียบง่าย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเภททำนา ทั้งนาปีและนาปรัง ทำให้ช่วงกลางวัน มักจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่และแม่บ้านหรือผู้ที่ไม่ทำนาเท่านั้น ที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้าน ส่วนที่เหลือต่างลงพื้นที่ทำนากันอย่างขยันขันแข็ง ขณะที่ภายในหมู่บ้าน ระบุป้ายชื่อหมู่บ้านแฟน ควบคู่ไปกับสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัดบ้านแฟน ฯลฯ

วัดบ้านแฟน ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและศูนย์รวมใจของชาวบ้านในพื้นที่ จุดเด่นของวัดนี้คือมีการสร้างบาตรไม้ไผ่ขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าของวัด ความสูง 9 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร ซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่ 5 ต.ค 2558 ถือว่าเป็นบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนี้ 

โดยคณะศรัทธาวัดบ้านแฟน มีแนวคิดที่ต้องการ “ ให้ ” อันประกอบไปด้วย  ให้ความสุข , ให้ความสงบ ,ให้ความรัก  จึงได้พร้อมใจกันสร้างบาตรด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ขึ้นมา

ช่วงนี้ทางวัดกำลังอยู่ในช่วงบูรณะและสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้านข้างวิหาร หากแล้วเสร็จคงจะสวยงามขึ้นอีก ผ่านไปเชียงของลองแวะเข้าไปเที่ยวชมดูได้ครับ ถัดออกไปจากไม่ไกลวัดบ้านแฟน ก็ยังมีวนอุทยานห้วยน้ำช้าง ไปเที่ยวเชิงนิเวศน์ ไปเดินศึกษาธรรมชาติ ดูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบนี้ได้  

และที่สำคัญทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางอำเภอเชียงของจะมีการจัดกิจกรรม ” บอกรักที่บ้านแฟน “  โดยจะมีคู่บ่าวสาวไปจดทะเบียนสมรสกันบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง อยู่ถัดจากวัดแฟนไปไม่ไกล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม ภายใต้การฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมือง สอดคล้องกับแผนแม่บทการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายพื้นที่อำเภอเชียงของ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านชุมชน แวะไปเที่ยวชม เที่ยวดูได้ครับ 

ทางเข้าหมู่บ้านก็สังเกตุง่าย จะอยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลสถาน กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลสถาน เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756

เรื่องที่เกี่ยวข้อง