เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้

วันมาฆบุูชา ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน วันมาฆบุูชา ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์

เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต เชิญชมซุ้มนิทรรศการวันมาฆบูชา พร้อมร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอารามสันติสุข แม่ริม เชียงใหม่ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงรายจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ โดยจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการวันมาฆบูชาเพื่อระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอารามสันติสุข แม่ริม เชียงใหม่ และการเวียนเทียน-สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังเป็นการรื้อฟื้นประเพณีของชาวเหนือ ซึ่งจะมีประเพณีการสรงน้ำพระธาตุในวันมาฆบูชา หรือที่เรียกกันว่า 5 เป็ง เพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตนตัว และครอบครัว

โดยภายในงานยังมีการแสดงดนตรีสะล้อซอซึง และการแสดงฟ้อนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อนึ่งในวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น 4 อย่างเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คือการที่ประสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์เหลานั้นได้สำเร็จอรหันต์ และเป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้บวชให้ หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรม “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

เทศบาลนครเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาและประเพณีของชาวเหนือจึงได้ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และมีส่วนร่วมในการเวียนเทียน ณ สวนตุงและโคมนครเทศบาลเชียงราย ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย 053711333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
24 ก.พ.67 | วันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่สวนตุงฯ
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
เย็นนี้ วันสุดท้าย!! ..บรรยากาศการแสดง “โขนกลางแปลง” เมื่อวานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ ใกล้ชิดคนดู อลังการสมการรอคอย.. ไปดูกันได้ที่ งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์คเชียงราย
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้