เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ 761 ปี เมืองเชียงราย

พิธีตานหาพญามังราย ครบรอบ 761 ปี เมืองเชียงราย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุครบ 761 ปี ในวันที่ 25 มกราคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีตานหาพญามังราย ครบรอบ 761 ปี เมืองเชียงราย

ทั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วย

  • พิธีสักการะบูชาพระสถูป
  • การทำบุญเมือง
  • การแสดง มหาราชันย์ล้านนา จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  • การฟ้อนไหว้สาพญามังราย โดยชมรมนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
  • การแสดงแสง สี เสียง “ใต้ร่มพระบารมีองค์พญามังราย” จากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

พิธีตานหาพญามังราย ครบรอบ 761 ปี เมืองเชียงราย
พิธีตานหาพญามังราย ครบรอบ 761 ปี เมืองเชียงราย

เพื่อถวายแด่องค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน

//เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
26 มกราคม 2566 | เชียงรายอายุครบ 761 ปี
เชียงรายจัดซ้อมอย่างยิ่งใหญ่ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ฉลองครบรอบ 761 เมืองเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีตักบาตรดอกไม้” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด จังหวัดเชียงราย
ภาพบรรยากาศ ชาวไทใหญ่แห่ร่วมฉลองปีใหม่ไตยนับหมื่นโชว์วิถีชาติพันธุ์งดงาม
สายวัฒนธรรมไม่ควรพลาด!! ..งานอนุรักษ์วัฒนธรรมปอยปีใหม่ไตย ประจำปี 2565
ประชุมเตรียมการแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังราย ครบรอบ 761 ปี 26 มกราคม 2566