“ไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า” กรณีตรวจฟัน ถอนฟัน  ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน @รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

“ไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า” กรณีตรวจฟัน ถอนฟัน  ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน @รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้มารับบริการทันตกรรม งานตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน และงานทันตกรรมที่มีความเร่งด่วน ฉุกเฉิน ไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า สามารถมารับบริการทันตกรรมได้ในวันนั้นๆ

กรณีตรวจฟันหรือได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว ต้องทำการรักษาต่อเนื่อง หรือเป็นงานไม่เร่งด่วน จะได้รับการนัดหมายเพื่อรับการรักษาต่อไปค่ะ

ทั้งนี้แนะนำให้มาตรวจเพื่อพบและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์ก่อนค่ะ

ที่ ห้องทันตกรรมชั้น 2 ตึก 50 ปีอนุสรณ์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยโทร 053-910600 ต่อ 1263 หรือ แอดไลน์มาที่ ID: @dentalcrh ในวัน-เวลา ราชการ ตั้งแต่ 08:00 – 16:00 น.

//กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง