วันเด็กแห่งชาติ 2566 @ค่ายเม็งรายมหาราช

วันเด็กแห่งชาติ 2566 @ค่ายเม็งรายมหาราช

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค 66 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช

คำขวัญวันเด็ก 2566 : รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

ภายในงานพบกับ การจับรางวัลสุดพิเศษแก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน การแสดงดนตรี การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดงาน