เทศกาล “ตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2565” จ.พะเยา

28 ธ.ค. 2022 08:45:00
1415
เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี2565 ณ ด่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

เทศกาล “ตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2565” จ.พะเยา
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย – สปป.ลาว บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

อำเภอภูซางขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ประชาชนอำเภอภูซางและอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2565 และเดินช้อปตลาดการค้าชายแดน ของดีอำเภอภูซาง/เชียงคำ และของดีสปป.ลาว รับชมนิทรรศการ, สินค้าโอท็อป, สินค้าของดีประจำท้องถิ่น ณ ตลาดการค้าชายแดนบ้านฮวก หมู่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

กำหนดการ เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2565
– ในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565

กิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว กิ่วหก

 • เวลา 06.00 น. – พระสงฆ์ไทย – ลาว จำนวน 200 รูป และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ เขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บริเวณกิ่วหกบ้านฮวก
 • เวลา 07.19 น. – พิธีสงฆ์และพิธีเปิดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว
 • เวลา 08.00 น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , เจ้าเมืองคอบ และเจ้าเมืองเชียงฮ่อน กล่าวอวยพรปีใหม่
 • เวลา 08.15 น. (พิธีหลังตักบาตร)
  – การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย-สปป. ลาว
  – การแสดงของ อำเภอภูชาง จำนวน 1 ชุด
  – การแสดงของ สปป.ลาว(เมืองคอบ) จำนวน 1 ชุด
  – การแสดงของอำเภอภูซาง จำนวน 1 ชุด
  – การแสดงของ สปป.ลาว (เมืองเชียงฮ่อน) จำนวน 1 ชุด

กิจกรรม ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก

 • เวลา 06.00 น.
  – สินค้าตลาดการค้าขายแดนไทย – ลาว
  – สินค้าโอทอปอำเภอภูชาง ,เมืองคอบ,เมืองเชียงฮ่อน
  – สินค้าเกษตรปลอดภัย
  – กิจกรรมถนนคนเดิน
 • เวลา 09.00 น. -ชมการแข่งขันกีฬาเปตอง VIP ไทย – สปป.ลาว ณ ตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว

แผนที่เส้นทางการเดินทางร่วมงานตักบาตรสองแผ่นดิน

หมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม

– ที่ว่าการอำเภอภูซาง โทร. 054 465 054

– ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา โทร. 053 744 674

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้
จังหวัดพะเยาชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้สา​ บูชาพระเจ้าตนหลวง 16-22 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ