โขนพระราชทาน เตรียมเปิดแสดงที่เชียงรายต้นปี 66 “หนุมานชาญกำแหง”

วันนี้ 21 (พ.ย.)ที่ห้องประชุมแสนหวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมืองเชียงราย คุณหญิงจันทนี ธนรักษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธาน การประชุมเพื่อสรุปและเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุด “หนุมานชานกำแหง” โดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จังหวัดเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย ครบรอบ 761 ปี และในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 50 ปีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายจึงได้ขอพระราชทานการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงโดยเห็นว่าเป็นการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมไทยที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติตลอดจนเป็นการธำรงค์รักษาและสืบสานไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ และเผยแพร่ให้กว้างขวางในภูมิภาคอันจะก่อให้เกิดความภูมิใจร่วมกันของคนในชาติรวมทั้งเป็นการโหมโรงการเตรียมการสู่งานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ” Thailand Biennale Chiangrai”ในช่วงปลายปี 2566 นี้ด้วย

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่หลอมรวมศิลปะของชาติหลากหลายแขนง นับแต่วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์ และพัสตราภรณ์อันงดงามตามแบบฉบับโบราณ รวมถึงการจัดฉากและแสง เสียง ที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนการฝึกซ้อมเพื่อความพร้อมของการแสดง โดยครั้งนี้จัดแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” ที่จะนำความตื่นเต้นเร้าใจของการแสดงโขนพระราชทาน ให้กลับมาอีกครั้งในต้นปี 2566 นี้

เรื่องราวโดยย่อ พระพายได้รับบัญชาจากองศ์พระอิศวร ให้นำพลังแห่งพระองศ์และเทพอาวุธอันได้แก่ จกรา คฑาและตรี ไปชัดใส่ปากนางสวาหะที่อยู่ยังเขาพนมจักรวาล กำเนิดเป็นหนุมาน

หนุมานพบสวนพระอุมา ได้เข้าไปหักผลไม้กิน และเล่นสนุกด้วยยังเยาว์วัย พระอุมาจึงสาปให้อ่อนกำลังฤทธิ์ เมื่อพบกับพระรามจึงได้ฤทธิ์กำลังกลับคืน หนุมานรับอาสาพระรามที่จะเป็นผู้สืบหาหนทางไปกรุงลงกา

หนุมานพบนางสีดากำลังผูกคอตายจึงได้ช่วยไว้ พระรามให้เหล่าทหารจองถนนถมสาครข้ามไปกรุงลงกา แต่ถมศิลาเข้าไปเท่าใดก็ไม่ตื้นเป็นถนนสักที หนุมานลงไปดูใต้น้ำ พบนางสุพรรมัจฉาบัญชาเหล่าบริวารปลาให้คาบก้อนศิลาไปทิ้ง หนุมานได้อาสาพระรามลวงเอาดวงใจทศกัณฐ์ที่ฝากไว้กับพระฤษีโคบุตร และแสร้งลวงให้พระฤษีพาไปฝากตัวกับทศกัณฐ์ เมื่อออกไปรบกลางสนาม หนุมานชูกล่องดวงใจที่ลวงมาได้ ทศกัณฐ์เห็นว่าเสียรู้หนุมานจึงยกทัพกลับเข้าลงกา โดยจะออกมาสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งในวันข้างหน้า เมื่อเสร็จศึกกรุงลงกา หนุมานได้รับบำเหน็จจากพระรามให้สมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษพิพรรธพงศาได้ไปครองเมืองนพบุรี

ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ที่จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ – ข่าว