เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

ทุกวันเสาร์ … จะมีการแสดงบนเวที ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, การแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance และกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประชุมเตรียมจัดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown)

เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (downtown) ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม ทางเทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, ทางด้านการแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance บนเวทีการแสดง

และจัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดาวทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

//เทศบาลนครเชียงราย 053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดตัว 20 ศิลปินเฟสแรก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด The Open World หรือ “เปิดโลก” รับรู้ทางศิลปะ ที่วัดร่องขุ่นเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย รับสมัคร ผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานต์ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2566
ภาพบรรยากาศงาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
ชวนไปทำกิจกรรมอาร์ตๆ เดินเที่ยวชิลๆ กินอิ่ม ม่วนใจ๋กับร้านค้าและการแสดงอีกมากมาย ที่งาน “Chiang Rai Sustainable Design Week 2023”
20-26 มี.ค.66 | เทศกาลเชียงรายเมืองออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Chiang Rai Sustainable Design Week) ภายใต้ธีมงาน “กิน-อยู่-รู้-แบ่งปัน”
เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรม “วันมาฆบูชา” ฟื้นประเพณีล้านนาเชิญร่วมเวียนเทียน-พระบรมสารีริกธาตุ และรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ วันที่ 4 มี.ค.นี้