เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย

ทุกวันเสาร์ … จะมีการแสดงบนเวที ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, การแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance และกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประชุมเตรียมจัดการแสดงเชิงสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown)

เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (downtown) ทุกวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม ทางเทศบาลนครเชียงรายมีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม, ทางด้านการแสดงดนตรีนาฎศิลป์, พ้อนรำ, การเต้น Cover Dance บนเวทีการแสดง

และจัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องดาวทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (Downtown) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

//เทศบาลนครเชียงราย 053 711 333

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ วัดพระ​แก้ว​ พระอาราม​หลวง​ เชียงราย
ขยายเวลาชมสวนดอกไม้ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่20” ถึง 29 ก.พ.67 นี้
ชวนเด็กๆ คุณครู และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ไพรมารี ฟอร์ม” หนึ่งในพาวิลเลียนศิลปะสำหรับเด็กๆ ของไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023″
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
เปิดเส้นทาง “นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย” เฉลิมฉลองในโอกาสจังหวัดเชียงราย ครบรอบ 762 ปี
บรรยากาศวันแรก • เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย “CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024”