ลมหนาวมาเมื่อใด… ระวังเสี่ยง “ป่วยไข้หวัดใหญ่” … (สาระน่ารู้)

ลมหนาวมาเมื่อใด… ไข้หวัดใหญ่ ต้องระวัง!!

ลมหนาวมาเมื่อใด… ไข้หวัดใหญ่ ต้องระวัง!! โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส กับน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย

อาการเด่นชัด

  • คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจาม มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ

ป้องกันด้วยมาตรการ

  • ปิดปาก จมูก
  • ปิดเมื่อไอ จาม
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย
  • หยุดเรียน หยุดงาน จนกว่าจะหายป่วย

กลุ่มเสี่ยงหากเป็นไข้หวัดใหญ่ และมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงอาจ เสียชีวิตได้ !

//กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข