ประชุมเตรียมการแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังราย ครบรอบ 761 ปี 26 มกราคม 2566

เตรียมการแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายครบรอบ 761 ปี 26 มกราคม 2566

วันที่ 16 พ.ย.65 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดเชียงราย เตรียมดำเนินจัดการแสดง “ฟ้อนเล็บเชียงราย” เพื่อบวงสรวงพญามังรายมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังรายมหาราช ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงรายเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 พร้อมเป็นการสืบสาน ถ่ายทอด อนุรักษ์ศิลปะการแสดง ให้คงอัตลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยปี 2566 ครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี และเพื่อให้เป็นกิจกรรมล้านนาต่อเนื่องทุกปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงมีแนวคิดริเริ่มให้ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมกันฟ้อนเล็บเชียงราย ในวันพิธีบวงสรวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน)

โดยกำหนดให้มีการฟ้อนเล็บเชียงราย จำนวนผู้ร่วมฟ้อน 761 คน (ตรงกับจำนวนปีครบรอบเมืองเชียงราย 761 ปี) เป็นปีแรก ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟ้อนเล็บพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เบื้องต้น คณะฝ่ายดำเนินการแสดงฟ้อนเล็บเชียงราย จะประสาน นักแสดงให้มาร่วมฟ้อนเล็บเชียงราย อาทิ นุ่น วรนุช แพนเค้ก เขมนิจ บุ๋ม ปนัดดา หนิม AF มาลัยกะ คาร มิสแกรนด์จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันแสดงฟ้อนเล็บเชียงราย จะมีการถ่ายทอดสด (เฟสบุ๊ก ไลฟ์) ผ่านเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเผยแพร่ ภาพบรรยากาศการจัดงาน ในวันพิธีดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้ผู้ที่มาร่วมพิธีบวงสรวงให้สวมชุดล้านนา สีม่วงเชียงราย เพื่อหล่อหลอมใจให้คนในจังหวัดเชียงราย มีความรักความสามัคคี และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ การ “ฟ้อนเล็บ” ถือเป็นการแสดงที่อ่อนช้อย จะแสดงในงานบุญ งานปอยหลวง และงานประเพณีสำคัญต่าง ๆ จึงเป็นศิลปะการแสดงที่เหมาะสมยิ่งในการบวงสรวงพญามังรายมหาราช ของชาวเชียงราย รวมทั้งจังหวัดเชียงราย ยังมีศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง อย่างแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ – ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการศิลปะการแสดงในภาคเหนือ โดยเฉพาะท่วงท่าการฟ้อนเล็บอันชดช้อยสวยงามเป็นอัตลักษณ์ ควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนเด็กและเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
ผลการออกรางวัล สลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567
ประมวลภาพกิจกรรม การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์พญามังราย “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” ที่วัดร่องเสือเต้น
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ขอเชิญชวนร่วม พิธีสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช 762 ปี (ตานหาพญามังราย)