ประชาชนจะป้องกันตนเองอย่างไร? กรณีตรวจพบ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ อ.แม่สาย…(สาระน่ารู้)

วิธีป้องกันตัวเองจาก_ไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ

ประชาชนจะป้องกันตนเองอย่างไร? กรณีตรวจพบ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1.เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็น ต้องสวมหน้ากากที่มีแผ่นกรองคาร์บอน

2.ปิดประตู หน้าต่าง ให้มิดชิด

3.หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

** เด็ก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ควรสังเกตอาการตนเอง หากผิดปกติ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หายใจช้า ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

//กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข