จุดชมวิว-ทะเลหมอก “สกายวอล์ค” วัดเวียงมนมงคลพนาราม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ อ.เวียงป่าเป้า

วัดเวียงมนมงคลพนาราม ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จุดชมวิว – สกายวอล์ค วัดเวียงมนมงคลพนาราม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เปิดสกายวอล์ค ชมทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์สาดแสงสีทอง ที่วัดเวียงมนมงคลพนาราม (หลวงพ่อโตทันใจ) … “ชมวิวสวยๆ ไหว้พระ ทำบุญ พร้อมจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวัน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2565 วัดเวียงมนมงคลพนาราม ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้มีพิธียกช่อฉัตรพระธาตุเจดีย์สะหรีพบโชคบุญญาภิรมย์ พร้อมเปิดสกายวอล์ค เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของ อ.เวียงป่าเป้า โดยพระปลัดธิชานนนท์ รตนญาโณ ธ.รัตนญาณวิมล (พระอาจารย์พบบุญ) เจ้าอาวาสวัดเวียงมนมงคลพนาราม ได้เล่าว่า วัดดังกล่าวเป็นวัดที่มีตำนานเวียงกาหลง ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งทั้งหมดมี 7 เวียง คือ เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เวียงมน เวียงฮ้อ ดงเวียง เวียงบวกขอน เวียงจอมผ่อ ซึ่งถือได้ว่าทั้ง 7 เวียงเป็นเมืองสมัยโบราณ

จุดชมวิว – สะพานบุญลอยฟ้า (สกายวอล์ค) วัดเวียงมนมงคลพนาราม อ.เวียงป่าเป้า

บริเวณโดยรอบของวัดเวียงมนมงคลพนาราม จะมีคูเมืองโบราณล้อมรอบ และภายในวัดมีจุดน่าสนใจหลายจุด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ เช่น หอระฆังรูปทรงแบบลาวที่เก่าแก่ หลวงพ่อโตทันใจ ไอ้ไข่ แมลงสี่หูห้าตา และมี สกายวอล์ค ที่กำลังเปิดใหม่เป็นจุดชมวิว โดยมีไฮไลท์เป็นทะเลหมอกยามเช้า ช่วงเวลาประมาณ 06.00 น – 07.00 น และแสงสีทองจากพระอาทิตย์ที่สาดลอดผ่านหมอกบางๆ ทำให้ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าสวยงามน่าประทับใจไม่แพ้ที่อื่นเลย

ทั้งนี้ พระอาจารย์พบบุญ ยังเตรียมที่จะทำวัดให้เป็นที่พักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้มาเที่ยวชม และยังสามารถมากางเต็นท์ชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้อีกด้วย

จุดที่น่าสนใจภายในบริเวณวัด

  • พระธาตุเจดีย์สะหรีพบโชคบุญญาภิรมย์
  • หลวงพ่อโตทันใจ
  • หอระฆังรูปทรงแบบลาวที่เก่าแก่
  • ไอ้ไข่
  • แมลงสี่หูห้าตา 
  • จุดชมวิว – สะพานบุญลอยฟ้า (สกายวอล์ค) – ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น
  • ทุ่งดอกปอเทือง (ช่วงฤดูหนาว)
  • ร้านกาแฟพบบุญ


วัดเวียงมนมงคลพนาราม – หลวงพ่อโตทันใจ
เลขที่ 228 บ้านสัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พิกัด : https://goo.gl/maps/NSEPwqn2LMAErCeU6
สอบถามเพิ่มเติม : โทร.0869188891 [ พระปลัดธิชานนท์ รตนญาโณ ธ.รัตนญาณวิมล (พระอาจารย์พบบุญ) เจ้าอาวาสวัด ]

..

วัดเวียงมนมงคลพนาราม (บ้านสัน) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประวัติวัดเวียงมนมงคลพนาราม

วัดเวียงมนมงคลพนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ บ้านสัน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีพระปลัดธิชานนท์รัตนญาโณ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัด เวียงมนมงคลพนารามตั้งอยู่บนพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ  ๕oo เมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ปัจจุบันสภาพบริเวณพื้นที่เป็นเนินรูปวงกลม ที่ตั้งของวัดมี คูเมืองโบราณ และ มีกำแพงดินที่เก่าแก่ ล้อมรอบทั้ง ๔ ทิศ ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เล่าต่อๆ กันมาว่า คูเมืองโบราณเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานในการค้นพบ แต่สิ่งที่เหลือร่องรอยให้เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันนี้ก็คือ กำแพงคันดินคูเมืองโบราณ ขนาดความกว้างประมาณ ๕ เมตร ความลึกประมาณ ๔ เมตร และไม่มีผู้ใดทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อสมัยไหน และเกิดขึ้น พ.ศ.ใด  เพราะได้ก่อตั้งหมู่บ้านมาเมื่อปี พ .ศ.๒๔๓o และที่ผ่านก็มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านมาหลายคนและหลายสมัยมาแล้ว

จนมาถึงสมัย ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้ก่อสร้างวัดเวียงมนมงคลพนาราม ขึ้นโดยนายอินตา  สุริยะชัยยา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ก็ได้นำชาวบ้านไปแผ้วถางป่าหญ้าคาและพัฒนาขึ้นมาให้เป็นที่พักสงฆ์ ต่อจากนั้นก็ได้ขอการขึ้นทะเบียนเป็นวัดเวียงมนมงคลพนาราม เมื่อวันที่ ๓o มิถุนายน ๒๕๕๙  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามระเบียบสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อมาชาวบ้านก็ช่วยกันทะนุบำรุงรักษาพัฒนาให้เจริญขึ้นสืบทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ดินที่ตั้งของวัดมี ๒ แปลง
– แปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา อาณาเขตด้านทิศเหนือประมาณ ๔o เมตร จดคูเมืองโบราณ  ด้านทิศใต้ประมาณ ๔o เมตร จดคูเมืองโบราณและจดทางสาธารณะประโยชน์  ด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๖o เมตรจดคูเมืองโบราณ ด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ เมตร จดคูเมืองโบราญ
– แปลงที่ ๒ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา  มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย    วิหาร ๑ หลัง กุฏิพระสงฆ์ ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง หอระคลัง๑หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์จำนวน ๔ องค์  ต่อมาวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกลูกนิมิต

ข้อมูล-ภาพ : พระปลัดธิชานนท์ รตนญาโณ ธ.รัตนญาณวิมล (พระอาจารย์พบบุญ) เจ้าอาวาสวัดเวียงมนมงคลพนาราม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้ว มาชมวิวทะเลหมอกสุดอลังการที่ “ภูลังกา” จังหวัดพะเยา กันเถอะ!
จุดชมทะเลหมอกเชียงราย “ภูชี้เดือน” ต.ปอ อ.เวียงแก่น
เปิดแลนมาร์คใหม่เชียงราย “สกายวอล์คผาเงา สามแผ่นดิน” ชมวิว 360 องศา 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เมียนมา แห่งเดียวในประเทศไทย
สกายวอล์ค วัดพระธาตุผาเงา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.เชียงแสน
โห….คิดถึ้ง คิดถึง “เธอ” คนนี้ .. “เชียงราย”
ดอยกาดผี …ชื่อน่ากลัว แต่สถานที่จริงสวยนะ หนาวนี้ชวนเพื่อนไปแค้มป์ปิ้ง นอนดูดาวกัน..