11-13 พ.ย.65 | เทศกาลอาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

เสาร์-อาทิตย์นี้ ใครไปเที่ยวดอยแม่สลอง แวะไปเที่ยวเทศกาลอาหารชนเผ่าได้ครับ เริ่มวันที่ 11-13 พ.ย 65 ณ สนามโรงเรียนสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เทศกาลอาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี

พบกับอาหารชนเผ่ามากมาย จากชนเผ่าบนดอยแม่สลอง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมอาหารที่มีหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒธรรมอาหารชนเผ่าให้คงอยู่ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 053-765129

เรื่องที่เกี่ยวข้อง