ททท.เชียงราย   ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง “ยี่เป็ง” เชียงราย-พะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานประเพณีลอยกระทง หรืองาน”ยี่เป็ง” พื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 มีกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลายพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกไปร่วมงานเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงราย และพะเยาในต้นฤดูกาลท่องเที่ยวนี้

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันเสาร์ที่    8 พฤศจิกายน 2565 งานประเพณีลอยกระทง หรือทางภาคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกว่า ประเพณี “ยี่เป็ง”หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่งดงาม แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ  โดยเฉพาะการตระหนักถึงคุณค่าทางสายน้ำ ที่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต เป็นการบูชาขอขมาพระแม่คงคา และเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ ความโศกโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้พ้นไปจากตัวเอง โดยการลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง ซึ่งรูปแบบประเพณีลอยกระทงส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรมการลอยกระทง พิธีบูชาพระพุทธคุณ การประดับประทีบโคมไฟยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริง  ชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์และปล่อยโคมลอย หรือ “ว่าวควัน” เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวเหนือให้ความเคารพ และเชื่อว่าทรงมีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบพญามารได้ มีการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัวมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการะบูชา นำไปลอยน้ำในคืนพระจันทร์เต็มดวง สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงในภาคเหนือมีหลายแห่งมีกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น  มีการจัดการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงลอยน้ำ กระทงสาย และกระทงไฟ มีกาดมั่วคัวแลงชิมอาหารพื้นบ้าน การขายสินค้า OTOP  และมีการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค งานเฉลิมฉลองในช่วงตอนกลางคืน

สำหรับงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ประจำปี 2565  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นหลายแห่งในทุกอำเภอ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานเฉพาะที่เป็น High Light บางแห่งที่แนะนำ ดังนี้

นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจจะมาร่วมงานประเพณี ลอยกระทง หรืองาน “ยี่เป็ง”ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในช่วงเวลานี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อากาศเริ่มเย็นลงน่าท่องเที่ยว และน้ำในลำคลองขึ้นสูงเต็มตลิ่ง ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย มีท่าน้ำหลายแห่งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้เลือกในการลอยกระทง อาทิเช่น ท่าน้ำขัวพญามังราย (อาคารเทิดพระเกียรติฯ), ท่าน้ำขัวพญามังราย (ชุมชนบ้านใหม่), ท่าน้ำเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน), ท่าน้ำสวนสาธารณะเกาะลอย,สวนสาธารณะริมน้ำกกท่าน้ำวัดฝั่งหมิ่น, ท่าน้ำสวนสาธารณะริมน้ำกกชุมชนร่องเสือเต้น, สวนสาธารณะริมน้ำกก ท่าน้ำชุมชนป่าแดง ฯลฯ และในต่างอำเภอที่จัดงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ได้จัดตกแต่งสถานที่ จุดประทีป ประดับโคมไฟ สว่างไสว งดงาม โดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ท่านจะได้พบกับบรรยากาศการลอยกระทงแบบล้านนาริมฝั่งน้ำโขง ชมกระทงไฟและกระทงสายส่องแสงสว่างไสวอย่างสวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม สนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้าน ในบรรยากาศกาดหมั้วคัวแลง สนุกสนานไปกับกิจกรรมล่องเรือชมวิวการประดับแสงไฟยามค่ำคืน เป็นอีกหนึ่ง High light ที่ชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศ 2 ประเทศริมฝั่งโขง ทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว

          ในส่วนการจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา จัดขึ้นบริเวณกว๊านพะเยา มีการตกแต่งสถานที่ ประดับไฟต้นไม้ โคมไฟ ส่องแสงอย่างงดงาม บริเวณท่าน้ำสำหรับลอยกระทงและ เลียบชายกว๊านพะเยา นอกจากทางเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยาปี 2565 แล้ว ทางภาคเอกชนได้จัดงานเทศกาลลอยกระทงพะเยาปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 9 พ.ย.2565 มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ(ทุกวัน) และมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าโรงงานให้ทุกท่านได้เลือกซื้อมากมาย ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา และในพื้นที่ต่างอำเภอ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบุญครั้งใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 และพิธีลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา ณ สระมุจลินท์ วัดม่อนพญานาคราช ชมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนกว่า 7,000 ดวง, ชมการประกวดนางนพมาศม่อนพญานาคราช ,การแสดงพลุสี และดนตรีจากวงไม้เมือง และร่วมลอยโคมไฟ 999 ดวง ในวันที่ 8 พ.ย.2565 ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม(วัดม่อนพญานาคราช) อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

              ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่ดีงาม และพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมือง นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้ มาร่วมงานลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา และอีกหนึ่ง High light ที่ห้ามพลาด ไปท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกและดอกไม้ ชมพระอาทิตย์ขึ้นในพื้นที่ภูเขาสูง ที่ขึ้นชื่อสวยงามไม่แพ้ที่ใดๆ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่น ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน ดอยผาตั้ง ดอยผาฮี้ ผาหมี ดอยหัวแม่คำฯลฯ และจังหวัดพะเยา เช่น ภูลังกา-ผาช้างน้อย ดอยหนอก บ้านปางปูเลาะ-ผาแดง-ป่าเมี่ยง อ.แม่ใจฯลฯ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, www.checkinphayao.com เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
3 เส้นทางท่องเที่ยวสุดฟิน อิน เชียงราย “เที่ยวฉ่ำยามหน้าฝน… ที่เชียงราย
“ลดทันที..ที่เข้าพักพะเยา” หน้าฝนนี้ชวนมาเที่ยวพะเยาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ กับส่วนลดที่พักพิเศษกว่า 10 แห่ง
5 สิ่งต้องห้ามพลาด (5 Must Do) เมื่อเดินทางแอ่วเมืองเหนือ ..มาแอ่วเชียงราย..
เที่ยวพะเยาให้ฉ่ำ…ผาช้างน้อย ภูลังกา กับโปรฉ่ำจนต้องร้องกรี๊ดด! กรีนซีซั่นนี้
ชวนชาวพุทธทุกท่าน ร่วมประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย (วันนี้ – 9 มิ.ย.67)
ททท.เชียงราย แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วง Green Season ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์เชียงราย-พะเยา แบบฉ่ำๆ