ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอย โคมควัน ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการอากาศยาน

นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีการจัดงานลอยกระทงและจัดให้มีการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปล่อยโคมลอย โดมควัน ทั้งที่วัด หมู่บ้าน ส่วนราชการ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้บริการของอากาศยาน ท่าอากาศยาน และประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จึงขอความร่วมมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

โดยช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

สำหรับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศให้ดำเนินการได้หลังเวลา 21.00 น. – 01.00 น. (ของวันถัดไป) และสามารถปล่อยโคมควันในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. เท่านั้น รวมถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย หรือจุดพลุขึ้นสู่อากาศ ส่วนอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้ดำเนินการได้หลังเวลา 21.00 น. – 01.00 น. (ของวันที่ 1 มกราคมของทุกปี)

ทั้งนี้ พื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามจุด และปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศโดยเด็ดขาด (ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โทรศัพท์ 0-5379-8020

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“กองทัพอากาศ” โชว์ขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนภาคเหนือตอนบน
อัพเดท! ตารางเดินรถประจำทางสาธารณะ รับ-ส่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เข้าเมืองเชียงราย
ป๋าเวณียี่เป็งนครเจียงฮาย | 26-28 พฤศจิกายน 2566
18-29 พ.ย.นี้ | งานประเพณีลอยกระทง 2566 ณ สนาม รด.เชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงขอความร่วมมือ “งดเว้น” การจุดพลุ ️การปล่อยลูกโป่ง ️การปล่อยโคมลอย การจายลำแสงขึ้นท้องฟ้า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ปฏิทินท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย 2566