เชียงรายจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว “Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ง เชียงราย”

16 พ.ย. 2021 08:05:52
782

    วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 17.30 น. ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว “Blooming Chiang Rai บานสะพรั่ง เชียงราย” ร่วมกับนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และนายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย หลังจากภาคธุรกิจ กิจกรรม กิจการ ร่วมถึงการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข

       นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับวัคซีนแล้ว 58.90 เปอร์เซ็นต์ ทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะเปิดจังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนสูงสุดวันละกว่า 20,000 โดส หรือ 1-2 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจว่าวันที่ 1 ธันวาคม จะฉีดวัคซีนได้เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ เบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่อำเภอ Blue Zone พื้นที่ปลอดภัย 11 อำเภอ (อ.เมือง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น เทิง แม่สรวย พาน เวียงป่าเป้า) ล้วนเป็นอำเภอเศรษฐกิจทั้งสิ้น เมื่อมีการฉีดวัคซีนเพียงพอ 70 เปอร์เซ็นต์ จะยังมีการฉีดวัคซีนต่อเนื่องจนถึง 15 วัน และจะย้ายไป 7 อำเภอที่เหลือ การเปิดจังหวัดของจังหวัดเชียงรายไม่ได้เปิดตามอำเภอใจ แต่เปิดด้วยตัวเลขความปลอดภัย ตัวเลขของวัคซีนที่ฉีดไป รวมทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่สามารถควบคุมได้ ทั้งกลุ่มคลัสเตอร์ หรือผู้ติดเชื้อตามที่ต่างๆ

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวย้ำว่า “มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของชาวจังหวัดเชียงราย ด้วยการเปิดจังหวัดเชิญชวนนักท่องเที่ยว โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของรายได้มาจากภาคบริการด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทย จึงต้องการให้นักท่องเที่ยวคนไทยจากทุกภูมิภาคของประเทศได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย”

    “Blooming ChiangRai บานสะพรั่ง เชียงราย” ภายใต้ความหมายและแนวคิด ความเบ่งบาน เบิกบานตระการตาของดอกไม้งามเมืองเหนือ ดอกไม้เมืองหนาว วิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม โดยจะจัดงานเปิดตัวระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย) ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา จำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย และกิจกรรมอื่นๆ

ภาพในงาน https://www.facebook.com/crfocus/posts/4656728081030182