จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จากนักกีฬา 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

.

.

จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จากนักกีฬา 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานการแข่งขัน พร้อมด้วยนายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr. WONG PO KEE รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬา และคณะกรรมการโอลิมปักฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนักกีฬายูโดจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 เพื่อยกระดับระดับการกีฬาจังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ยกระดับกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมบูรณาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เทศบาลนครเชียงราย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายและทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนักกีฬาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐฟูไจราห์แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรไทยและทีมจังหวัดเชียงราย

ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น

1. ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย นาเง โน กาต้า (Nage-No-Kata) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ยู โน๊ะ กาต้า (Ju-No-Kata)

2. ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย 8 รุ่น บุคคลหญิง 8 รุ่น

ทั้งนี้การดำเนินการจัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายสู่กีฬามาตราฐานสากล เพิ่มทักษะและพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ให้สมกับเป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดเชียงราย (Chiang rai Sport City)

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ป๋าเวณียี่เป็งนครเจียงฮาย | 26-28 พฤศจิกายน 2566
เตรียมพร้อม “ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย” สุดอลังการบนลำน้ำกก | 26-28 พ.ย.นี้
ปฏิทินท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย 2566
กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ชวนสตรีชาวเชียงรายเข้าร่วมคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ที่ รพ.สต. หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ฟรี!!
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567
สกายวอล์กคีรีชัยยามะ อ.เมืองเชียงราย เตรียมเปิดให้เข้าชมเมืองและธรรมชาติป่าดอยสะเก็น