จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จากนักกีฬา 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

.

.

จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จากนักกีฬา 10 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานการแข่งขัน พร้อมด้วยนายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr. WONG PO KEE รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬา และคณะกรรมการโอลิมปักฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และนักกีฬายูโดจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 เพื่อยกระดับระดับการกีฬาจังหวัดเชียงราย ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ยกระดับกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมบูรณาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เทศบาลนครเชียงราย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายและทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีนักกีฬาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐฟูไจราห์แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรไทยและทีมจังหวัดเชียงราย

ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น

1. ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย นาเง โน กาต้า (Nage-No-Kata) ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง ยู โน๊ะ กาต้า (Ju-No-Kata)

2. ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย 8 รุ่น บุคคลหญิง 8 รุ่น

ทั้งนี้การดำเนินการจัดการแข่งขัน Chiang Rai Thailand International Judo Championship 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายสู่กีฬามาตราฐานสากล เพิ่มทักษะและพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ให้สมกับเป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดเชียงราย (Chiang rai Sport City)

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย