ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานศิลป์ พื้นถิ่นชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง 20-22 สิงหาคม 2565

ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานแกรนด์ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลสซ่า เชียงราย

พบกับ
– การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
– นิทรรศการผ้า เครื่องแต่งกาย วิถีวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
– การแสดงแบบผ้า “สืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ พื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง
– กิจกรรมเสวนาพัฒนาต่อยอดสืบสานตำนานผ้าทอ สานต่อศิลป์ พื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง”
– การแสดงทางวัฒนธรรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนรู้จัก ‘สีสันแห่งดอยตุง’ ให้มากขึ้นผ่าน 7 เหตุผลที่ทำให้เทศกาลนี้เป็นหนึ่งในงานที่เราไม่อยากให้คุณพลาดหน้าหนาวนี้
เทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีตักบาตรดอกไม้” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมพื้นที่เมืองท่องเที่ยวนครเชียงราย
นิทรรศการ Lines and Shapes โดย เอกพงษ์ ใจบุญ
ปฏิทินท่องเที่ยวสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 9
Farm Festival On The Hill (ฟาร์ม เฟส) ครั้งที่ 9