เทศบาลนครเชียงรายเฝ้าติดตามปริมาณน้ำกกพร้อมเตือนและยกของของช่วยชาวบ้านติดลำน้ำกก ตลอด24ชั่วโมง

13 ส.ค 65 เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย สั่งการให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเร่งดำเนินการแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบปริมาณน้ำกกตลอดลำน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว

ขณะนี้เวลา 08.00 น. น้ำกกเพิ่มปริมาณ ระดับน้ำกก ผ่านฝายเชียงราย ตอนนี้อยู่ที่ 760.252 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ช่วยชาวบ้านยกของ ยกรถพ้นหนีน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้กับชาวบ้านชุมชนป่าแดง ชุมชนร่องเสือเต้น #ดังนั้นจึงขอให้ชุมชนติดลำน้ำกกเฝ้าระวังปริมาณติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงราย 053-711222,719119,713411 หรือ สายด่วน 199