26 ก.ค. | ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 – 40 เช่น น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม ไข่ไก่ และน้ำปลาเป็นต้น เริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

สินค้ามีจำนวนจำกัด ..

อย่าลืม …อย่าพลาด !!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนไปเที่ยว ชิม ช็อป แชร์ ในงาน “Chiangrai Local BCG PLUS” ที่แม่สาย
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชน
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
8 สินค้า GI จังหวัดเชียงราย และประวัติความเป็นมา
ประมวลภาพกิจกรรม “งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1”