เชียงรายจัดงานฉายภาพยนตร์สั้น-ประกาศผลรางวัล กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จว.ล้านนาตะวันออก

ด้วย จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน ฉายภาพยนตร์สั้น ประกาศผลรางวัลโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ‘Short film contest 2022” ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผู้เข้าแข่งขัน เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงาน ที่ได้มาประชันฝีมือกันโดยประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิดสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะน่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Digital Channel ได้อย่างเหมาะสม

โดยการตัดสินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง3 ท่าน ได้แก่ “อ๊อด” บัณฑิต ทองดี, “ปื๊ด” ธนิตย์ จิตนุกูล, “ปัด” ปรัชญา ปิ่นแก้ว ภายในงานร่วมกิจกรรมจุดถ่ายภาพการประกวด, ชมนิทรรศการภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล, ชมบูธส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พร้อมร่วมชมผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแพ็กเกจโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

โดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นบุคคลประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วม Workshop อบรมผลิตภาพยนตร์สั้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้ผู้ประกวดสามารถต่อยอดความรู้ รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติม เพื่อให้ไปถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท และผ่านการคัดเลือก จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม มาจากทั่วทุกภาค โดยได้รับโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิด ภายใต้หัวข้อ“มาเหนือ” เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยสีสันความงดงามของสถานที่ต่างๆ เสนออัตลักษณ์เด่นของการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขงสร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสื่อจากมุมมองต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สั้น

ขอเชิญมาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “Short film contest 2022” ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (โรงที่ 1) CentralPlaza Chiangrai (3rd Fl.)

นอกจากนี้ ภายในงานจะได้พบกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณธนิตย์จิตนุกูล คุณบัณฑิต ทองดี ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและมอบรางวัลชนะการประกวด ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจะนำผลงานที่ได้รับรางวัล ต่อยอดเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ต่อไป