กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน


วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตรเพียร ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมหิรัญนครเงินยางค์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย


โดยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย เข้าร่วมให้ข้อมูลให้การส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว อ.เชียงแสน พร้อมหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรัชญากรณ์ ไชยคช ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, อาจารย์จรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมคณะฯ เป็น facilitator กิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นการระดมความคิด และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาสินค้า การบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 2022
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนสิงหาคม 2565
จ.เชียงราย ร่วมกับ ททท. และสิงห์ปาร์ค ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Chiang Rai Marathon 2022”
ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “แอ่วพะเยา เบาเบา บันดาลใจ in Green Season”
เชิญเที่ยวงานเกษตร Farmer’s craft Market
ททท. ขอเชิญร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 46 และเที่ยวพะเยาในช่วง Green Season