กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน


วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตรเพียร ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวฯ เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมหิรัญนครเงินยางค์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย


โดยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย เข้าร่วมให้ข้อมูลให้การส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว อ.เชียงแสน พร้อมหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรัชญากรณ์ ไชยคช ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, อาจารย์จรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมคณะฯ เป็น facilitator กิจกรรมดังกล่าว ฯ เป็นการระดมความคิด และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาสินค้า การบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ]