เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกันเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเปิดตัวและแถลงข่าว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”พร้อมมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่ นายอำเภอ 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและแขกกิตติมศักดิ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน พ่อค้า คหบดี นักสะสมผลงาน ศิลปิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภายในงานเริ่มด้วย การเขียนอักษร “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นำโดยพระเมธีวชิโรดม(ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบธงแก่นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และตัวแทนศิลปินเชียงรายได้ส่งมอบธงให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สนับสนุนตัวแทนภาครัฐเอกชน พ่อค้า ประชาชน คหบดี ฯ รวมทั้ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ศาสตรเมธี ตร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หลังจากนั้นใด้มีการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงนาฎกรรมร่วมสมัย โดยศิลปินสาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัยชัวศิลปะ กลุ่มเดอะไทยส์ อย่างยิ่งใหญ่อลังการณ์ พร้อมทั้งการเปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ (Artists Director and Curators) ประจำโครงการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้เปิดเผยรายชื่อผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ Artists Director จำนวนสองท่านประกอบด้วย คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช คุณกิตติยา กาวีวงค์ และภัณฑารักษ์ Curators จำนวนสองท่านประกอบด้วย คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ซึ่งเป็นที่น่าพอใจสำหรับศิลปินเชียงราย
จากนั้น ผ้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน สอดแทรกตราสัญลักษณ์ของงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เข้าไปในผลงาน โดยเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ของศิลปินแต่ละท่าน ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามา ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดง ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 73 ผลงาน จาก 119 ผลงาน ซึ่งผลงานดังดล่าวฯ จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้นำทีมศิลปีนจากสมาคมขัวศิลปะ โดยมี อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมชัวศิลปะ พร้อมสมาชิกศิลปินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยเริ่มด้วยการแถลงข่าวและเปิดตัวธงศิลปะ “ธงไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” โดยศิลปินเชียงราย ในเดือนกรกฎาคม 2565 พร้อมจัดนิทรรศการขึ้น ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าภาพจัดงาน รวมถึงเป็นการยกระดับศิลปินในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ด้านนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในทุกด้าน ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 โดยจังหวัดเชียงรายมีศิลปินเป็นจำนวนมาก มีผลงาน มีศิลปะ วัฒนธรรม ที่พร้อมนำเสนอแก่ผู้ที่ร่วมงาน รวมถึงความพร้อมในการต้อนรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ รวมถึงนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดตัว “ธงไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” ในครั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่างานระดับโลกที่จะเกิดที่จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2566 – 2567 จะเป็นงานที่ชาวเชียงรายทุกภาคส่วน จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอย่างภาคภูมิใจ และศิลปะร่วมสมัยจะเข้าสู่พื้นที่ ทั้ง 18 อำเภอ นับเป็นการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนชาวเชียงรายอย่างสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 ]