ประกาศ “ปิดแหล่งท่องเที่ยว” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 30 ก.ย.65)

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ )ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างกลุ่มงานอาคาร และปรับปรุงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวงและขุนน้ำนางนอน

จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) เป็นการชั่วคราว

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ ) โทร.094 603 3511