เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมหล่อเทียนแห่ต้นเทียนและตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด)

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ. วิทยา ลีละศาสตร์ พ.จ.อ. ภูมิรพี กสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สำนักกองการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมทุกด้าน ในพิธีแห่เทียนพรรษาจำนวน 31 ต้น ซึ่งเทศบาลฯจะจัด “พิธีหล่อเทียน” ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย “พิธีแห่เทียนพรรษา” จำนวน 31 ต้น วันอังคารที่ 12กรกฎาคม 2565 โดยจะมีพิธีสมโภชต้นเทียนและแห่ขบวนเทียนพรรษา ในเวลา 09:00 น. ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เคลื่อนขบวนไปตามถนนธนาลัย สิ้นสุดขบวน ณ ประตูเชียงใหม่

จากนั้นในเวลา 15.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ “พระอุปคุต” ขึ้นจากลำน้ำกก ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน หรือเกาะจอมทอง เพื่อขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก และเคลื่อนขบวนสู่วัดมิ่งเมือง และในเวลา 00.01 น. ร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรเที่ยงคืน ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง จนถึงแยกหอนาฬิกา

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ถวายต้นเทียนพรรษา และตักบาตรเที่ยงคืนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ – 26 ก.ค.67 | “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 2 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า ..
อัพเดท! ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ]
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง 26 – 28 กรกฎาคมนี้
งานเทศกาลส้มโอ และของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2567
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1