นิทรรศการศิลปะ “แม่ลาวเล็กเล็ก Maelao Lek Lek”

โดย กลุ่มศิลปินแม่ลาว

  • เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย
  • นิทรรศการจัดแสดง วันที่ 11 มิถุนายน 2565 – 16 กรกฎาคม 2565
  • บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เปิดเวลา 10.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์ เข้าชมฟรี

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการศิลปะขนาดเล็ก “แม่ลาวเล็กเล็ก Maelao Lek Lek” โดย 15 ศิลปินแม่ลาว

กลุ่มศิลปินแม่ลาว คือการรวมตัวกันของศิลปินที่อยู่ในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศไทย โดยมีจุดศูนย์กลางที่อำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ผ่านมาแล้ว 8 ปี พร้อมกับการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานศิลปะเพื่อชุมชน

ศิลปินที่แสดงงาน : จรูญ ไชยจิตต์ / สมพงษ์ สารทรัพย์ / สาตรา วรรธนะหทัย / สุวิทย์ ใจป้อม / บรรจบ ปูธิปิน/ พิชิต สิทธิวงศ์ / โอฬาร เนตรหาญ / ทนงศักดิ์ ปากหวาน / วรวิทย์ แสงทอง / ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ / ผณิศวร ไชยรัตน์ / เสกสรร มะโนวัง / นฤมล อุ่นเรือน / อภิสิทธิ์ มณีธร / พิรุณ ก๋าเงิน

ในปี 2565 เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเจ้าภาพมหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ทางกลุ่มศิลปินแม่ลาวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศ แสดงศักยภาพของกลุ่มและความพร้อมในงานมหกรรมศิลปะที่จะจัดขึ้นปีหน้า

นิทรรศการแม่ลาวเล็กเล็ก Maelao Lek Lek จัดแสดงวันที่ 11 มิถุนายน2565 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดให้เข้าชมฟรี เวลา 10.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์