ขอเชิญร่วมงานประเพณี “เดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง”

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565- 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดกลางเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

**พิธีออก วันที่ 4 มิถุนายน 2565

กำหนดการ
ประเพณีเดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
(แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ถึง ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ)

รายการแสดงมหรสพ
งานประเพณีเดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย
ณ วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย


ผังงาน ประเพณีเดือน ๘ เข้า เดือน ๙ ออก ใส่ขันดอกเสาสะดือเมืองเชียงราย
ณ วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

// ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา โทร. 053 744 674

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น