นักท่องเที่ยวรอไปก่อน! ด่านชายแดนแม่สายยังไม่เปิด คาด 1 มิ.ย.นี้ เปิดได้

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้ร่วมประชุมกับนายอู่ มิ้น ไหน่ ผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดแดนถาวรและจุดผ่อนร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมครบครัน ซึ่งนายภาสกร ได้แจ้งความพร้อมไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ว่าหลังจากที่มีการปิดพรมแดนตลอดแนวมาตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยคงเหลือเปิดเฉพาะสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อการขนส่งสินค้าเท่านั้น

โดยในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและ จ.เชียงราย ลดลง ทาง จ.เชียงราย จึงมีความพร้อมจะเปิดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 และจุดผ่อนปรนอีก 5 จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนท่าบ้านเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จุดผ่อนปรนท่าดินดำ บ้านป่าแดง ต.แม่สาย จุดผ่อนท่าปรนบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย และจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน

ทั้งนี้มีข้อกำหนดให้คนไทยที่กลับคืนสู่ประเทศไทยมีเอกสารพร้อมไม่ต้องกักตัว แต่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ หรือ มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ หากไม่มีผลตรวจและไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ให้กักตัว 5 วัน ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยให้ลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass กำหนดให้มีประกันภัยโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนที่เป็นภาษาอังกฤษ มีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศหรือพาสปอร์ต ซึ่งจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ แต่กรณีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีผลตรวจโควิด-19 แต่วงเงินประกันภัย 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐแล้ว ให้กักตัว 5 วันโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่หากมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบไม่ต้องกักตัว

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดต่อคนที่จะเดินทางเข้ามาในระยะสั้น 3 วันว่า ต้องแสดงผลวัคซีนตามเกณฑ์ แต่ไม่ต้องมีประกันและให้ใช้หนังสือผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาสได้ แต่ห้ามเข้ามาเกินบ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จุดตรวจถ้ำปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย และบ้านสันถนน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อย่างไรก็ตามทางผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ได้แจ้งว่าทาง จ.ท่าขี้เหล็ก ทางประเทศเมียนมายังไม่สามาถเปิดด่านได้โดยทันที เนื่องจากต้องนำข้อหารือในครั้งนี้ไปเสนอรัฐบาลกลางให้รับทราบก่อน แต่ยืนยันว่ามีความต้องการจะเปิดด่านเช่นกัน และจะพยายามเร่งรัดอย่างเต็ม การประชุมจึงยุติล

ทางด้านนายภาสกร กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในฝั่งไทย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ต่างก็มีความเบาบางและจากการประชุมหารือทางผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ก็แจ้งว่ามีความต้องการจะเปิดด่านพรมแดนด้วยเช่นกัน โดยกรณีคนที่จะเดินทางเข้าประเทศเมียนมา สามารถใช้พาสปอร์ตเดินทางเข้าไปได้ทั่วประเทศ และหากเป็นบอร์เดอร์พาสทางเมียนมา ก็มีข้อกำหนดให้เข้าไปแบบเช้าไปเย็นกลับไปก่อน ส่วนวันและเวลาการเปิดด่าน จ.เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก นั้น ต้องรอให้ จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ส่งเรื่องขอความเห็นชอบจากส่วนกลางก่อน แต่ทางนายอู่ มิ้น ไหน่ ผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก ก็ยืนยันว่าจะเร่งรัด จึงน่าเชื่อได้ว่จะสามารถเปิดด่านพร้อมกันได้ทันในวันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

“ด้วยข้อจำกัดของเวลาที่เหลืออีกเพียงไม่กี่วัน เบื้องต้นจึงให้ทีบีซีช่วยประสานงานกับทาง จ.ท่าขี้เหล็ก และให้นายอำเภอแม่สาย จัดเตรียมด้านเอกสารด้านต่างๆ ให้พร้อมแล้ว ส่วนจุดผ่อนปรนคาดว่าจะมีการเปิดหลังจากมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแล้ว ทั้งนี้ทาง จ.เชียงราย และโดยเฉพาะส่วนราชการทุกภาค มีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดด่านพรมแดนเพื่อให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนต่อไป” นายภาสกร กล่าว.

ข่าว : ท้องถิ่นนิวส์