แท็ก

แท็กที่เกี่ยวข้องกับ : Covid19 พบ 25 รายการ

22 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+42 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 802 ราย

ข่าว 22 มิ.ย. 2564 16:51 น.

21 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+21 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 760 ราย

ข่าว 21 มิ.ย. 2564 14:23 น.

20 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+28 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 739 ราย

ข่าว 20 มิ.ย. 2564 16:45 น.

19 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+17 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 711 ราย

ข่าว 19 มิ.ย. 2564 15:54 น.

18 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+10 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 694 ราย

ข่าว 18 มิ.ย. 2564 18:33 น.

17 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+23 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 684 ราย

ข่าว 17 มิ.ย. 2564 15:31 น.

16 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+6 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 661 ราย

ข่าว 16 มิ.ย. 2564 16:31 น.

15 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+3 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 655 ราย

ข่าว 15 มิ.ย. 2564 15:03 น.

14 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652 ราย

ข่าว 14 มิ.ย. 2564 16:06 น.

ประกาศจังหวัดเชียงราย ผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางตามวันเวลาดังกล่าว ขอให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ด่วน!!

ข่าว 14 มิ.ย. 2564 12:53 น.

12 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 650 ราย

ข่าว 12 มิ.ย. 2564 16:56 น.

11 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 649 ราย

ข่าว 11 มิ.ย. 2564 17:57 น.

10 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+2 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 648 ราย

ข่าว 10 มิ.ย. 2564 14:24 น.

9 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+0 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย

ข่าว 9 มิ.ย. 2564 13:34 น.

8 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+0 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย

ข่าว 8 มิ.ย. 2564 14:33 น.

7 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 646 ราย (รายใหม่วันนี้ +1 ราย)

ข่าว 7 มิ.ย. 2564 14:26 น.

5 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 2 - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย

ข่าว 5 มิ.ย. 2564 14:42 น.

4 มิ.ย.64 จ.เชียงราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย

ข่าว 4 มิ.ย. 2564 13:52 น.

3 มิ.ย.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 645 ราย (รายใหม่วันนี้ +4 ราย)

ข่าว 3 มิ.ย. 2564 14:47 น.

เจียงฮาย"พร้อม" ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เริ่ม 7 มิถุนายน 2564

ข่าว 3 มิ.ย. 2564 13:03 น.