ค้นหา: เทศกาลปีใหม่

เชียงรายเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กำหนดช่วงคุมเข้ม 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

20 ธ.ค. 2021
20 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทาง และมาตรการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการการดำเนินงานร่