ค้นหา: ประชุมวิชาการ

จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ”

22 ก.ย. 2022
สสจ.เชียงราย ร่วมกับ สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ” เป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข มีระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน วันที่ 22 กันยายน 2565) ที่หอประชุมสวนอาหารเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ