ค้นหา

ผลการค้นหา : "Nakorn-Chiangrai Band Music Challenge 2" พบ 597 รายการ

สรุปสถานที่ ที่ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายที่ 90-102 จังหวัดเชียงราย

17 เม.ย. 2564 23:37 น.
ข่าว

17 เม.ย พบผู้ป่วยรวม 123 ราย (รายใหม่วันนี้ +17 ราย)

17 เม.ย. 2564 15:17 น.
ข่าว

ถนนคนเดินเชียงราย งดจัดกิจกรรม เสาร์ที่ 17 และ 24 เม.ย 64

16 เม.ย. 2564 18:11 น.
ข่าว

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เสนอ ศบค. ยกระดับการควบคุมโควิด-19 มีผลบังคับใช้ 2 สัปดาห์หลังสงกรานต์

16 เม.ย. 2564 15:14 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาแนวทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3

13 เม.ย. 2564 20:12 น.
ข่าว

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายจัดประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันจันทร์ที่ 12 เม.ย.64 เป็นวันที่สาม

13 เม.ย. 2564 19:58 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 เมษายน 64 เวลา 12.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 70 ราย (รายใหม่วันนี้ +11 ราย)

13 เม.ย. 2564 19:54 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 16/2564 เรื่องกำหนดตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดและควบคุมโรคติดต่อ โควิด-19

13 เม.ย. 2564 03:11 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 64 เวลา 20.00 น (รายใหม่ 9 กำลังรักษา 59 ราย)

13 เม.ย. 2564 03:05 น.
ข่าว

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 52 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าม

13 เม.ย. 2564 02:54 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 25-29)

13 เม.ย. 2564 02:35 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 22-24)

12 เม.ย. 2564 15:12 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 14,17,18,19,20,21)

12 เม.ย. 2564 14:52 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 เชียงราย ระลอกเมษายน 64 (รายที่ 11,12,13,16)

11 เม.ย. 2564 21:58 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงรายตรวจความพร้อมของสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยที่รับการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 เม.ย. 2564 21:51 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 64 เวลา 20.00 น (รายใหม่ 13 กำลังรักษา 50 ราย)

11 เม.ย. 2564 21:40 น.
ข่าว

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น. (รายใหม่ 12 กำลังรักษา 24 ราย)

10 เม.ย. 2564 23:14 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 15/2564 เรื่อง ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

10 เม.ย. 2564 13:47 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

9 เม.ย. 2564 14:27 น.
ข่าว

อัพเดทโควิดเชียงรายล่าสุด...พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม ยืนยันแล้ว 2 ราย : รายที่ 67 และ 68 (รายที่ 2-3) ระรอกเมษายน

8 เม.ย. 2564 20:00 น.
ข่าว