ค้นหา

ผลการค้นหา : "Nakorn-Chiangrai Band Music Challenge 2" พบ 597 รายการ

ผู้ว่าฯชียงรายคลอดประกาศ 4 ฉบับรวด ไม่สวมหน้ากากปรับ 2 หมื่น-ปิดตลาดนัด - ให้สิทธิปิดหมู่บ้านตำบลได้ (คำสั่งฯที่ 21-23/2564)

29 เม.ย. 2564 11:06 น.
ข่าว

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จะทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก วันที่ 1-2 พ.ค.นี้

29 เม.ย. 2564 17:22 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 อำเภอแม่สาย-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 105 ราย (รายใหม่วันนี้ +2 ราย)

29 เม.ย. 2564 17:13 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 อำเภอเทิง-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6 ราย

29 เม.ย. 2564 17:04 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 อำเภอพาน-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 40 ราย (รายใหม่วันนี้ +5 ราย)

29 เม.ย. 2564 16:55 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 อำเภอแม่ลาว-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 10 ราย (รายใหม่วันนี้ +1 ราย)

29 เม.ย. 2564 16:49 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 อำเภอเวียงป่าเป้า-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19 ราย (รายใหม่วันนี้ +3 ราย)

29 เม.ย. 2564 16:33 น.
ข่าว

29 เม.ย 64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 338 ราย (รายใหม่วันนี้ +11 ราย)

29 เม.ย. 2564 16:24 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย มีคำสั่งขยายระยะเวลาการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (คำสั่งฯที่ 24/2564)

29 เม.ย. 2564 15:19 น.
ข่าว

!!ด่วนผู้ว่าฯเชียงราย ออกคำสั่งใหม่ ผู้ใดไม่สวมหน้ากากปรับ 20,000 และให้งดกิจกรรมตลาดนัดคลองถมทุกพื้นที่ (คำสั่งฯที่ 20/2564)

29 เม.ย. 2564 09:50 น.
ข่าว

จังหวัดเชียงราย เลื่อนจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

28 เม.ย. 2564 14:50 น.
ข่าว

28 เม.ย 64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 327 ราย (รายใหม่วันนี้ +20 ราย)

28 เม.ย. 2564 13:54 น.
ข่าว

28 เม.ย 64 อำเภอแม่สาย-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 103 ราย (รายใหม่วันนี้ +3 ราย)

28 เม.ย. 2564 12:31 น.
ข่าว

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม (เพิ่มเติม)

27 เม.ย. 2564 15:17 น.
ข่าว

27 เม.ย 64 อำเภอแม่สรวย-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4 ราย

27 เม.ย. 2564 15:06 น.
ข่าว

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 อ.เวียงแก่น จำนวน 2 ราย (รายที่ 1 และ 2)

27 เม.ย. 2564 14:26 น.
ข่าว

27 เม.ย 64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 307 ราย (รายใหม่วันนี้ +7 ราย)

27 เม.ย. 2564 13:58 น.
ข่าว

27 เม.ย 64 อำเภอแม่สาย-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 100 ราย (รายใหม่วันนี้ +15 ราย)

27 เม.ย. 2564 13:49 น.
ข่าว

26 เม.ย 64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 300 ราย (รายใหม่วันนี้ +19 ราย)

26 เม.ย. 2564 14:58 น.
ข่าว

26 เม.ย 64 อำเภอแม่สาย-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 85 ราย (รายใหม่วันนี้ +2 ราย , รักษาหายแล้ว 30 ราย)

26 เม.ย. 2564 14:25 น.
ข่าว