ค้นหา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือจัดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

10 มิ.ย. 2563 17:37 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะริมตลิ่งเลียบริมน้ำกก

18 มิ.ย. 2563 16:36 น.
ข่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย

2 ก.ค. 2563 23:20 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย เปิดบริการรถรางนำเที่ยวแบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

13 ก.ค. 2563 17:11 น.
ข่าว

ประชาสัมพันธ์จากงานจราจรสภ.เมืองเชียงราย เรื่องก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 4

15 ก.ค. 2563 19:37 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย แจ้งเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

17 ก.ค. 2563 12:24 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายประสานโครงการชลประทานเชียงรายเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

5 ส.ค. 2563 13:07 น.
ข่าว

13 สิงหาคม โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เปิดเรียนเต็มรูปแบบ

10 ส.ค. 2563 15:49 น.
ข่าว

การ์ดไม่ตก ถนนคนเดินเทศบาลนครเชียงรายเฉพาะการจำหน่ายอาหารนักท่องเที่ยวคึกคัก

28 ส.ค. 2563 13:25 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปอีก 1 เดือน

29 ส.ค. 2563 09:27 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย จัดประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “เจียงฮายม่วนขนาด” ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท

16 ก.ย. 2563 10:11 น.
ข่าว

เปิดรับสมัครผู้มีดนตรีในหัวใจโครงการ Chiangrai Band Music Challenge 2

16 ก.ย. 2563 10:33 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

21 ก.ย. 2563 18:36 น.
ข่าว

3 ตุลาคม นี้ เทศบาลนครเชียงราย เชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

23 ก.ย. 2563 14:25 น.
ข่าว

พิธีบันทึกลงนามเทศบาลนครเชียงรายรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่ม 2 แห่ง

24 ก.ย. 2563 15:40 น.
ข่าว

Chiangrai Band Music Challenge ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครผู้มีดนตรีในหัวใจเข้าร่วมโครงการ ถึง 31 ตุลาคมนี้

8 ต.ค. 2563 13:17 น.
ข่าว

ขอเชิญร่วมพิธี "น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล ตานหาพ่อหลวงของเรา" 13 ตุลาคม 2563

9 ต.ค. 2563 10:13 น.
ข่าว

เที่ยวเชียงรายกับ ททท.สำนักงานเชียงราย Ep.3 : ตลาดสดเทศบาล 1 (กาดหลวงเจียงฮาย)

29 ต.ค. 2563 10:06 น.
ข่าว

งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

30 ต.ค. 2563 10:50 น.
ข่าว

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธี “อัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้ามังรายมหาราชขึ้นเวียงเชียงราย”

1 พ.ย. 2563 09:44 น.
ข่าว